Koeien

ISO standaard voor veehouderij RFID

ISO staat voor International Organization for Standardization. Deze organisatie stelt internationale normen voor producten en processen die het bedrijfsleven en de industrie kunnen gebruiken. Kortom, ISO-normen zijn normen waarvan bedrijven en industrie onderling hebben afgesproken te gebruiken om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Dit geldt tevens voor RFID voor de veehouderij. De wereldwijde standaard van RFID dier identificatie maakt automatische registratie van herkomst en verplaatsing van dieren mogelijk, nationaal en internationaal.

Om elk uniek dier te kunnen identificeren is een unieke identificatiecode (diernummer) nodig. Deze code moet voldoende gegevens bevatten om dieren te identificeren en om de internationale compatibiliteit te garanderen. ISO 11784 geeft de structuur weer van de RFID identificatie code voor boerderijdieren. Deze standaard code beschrijft de structuur van een 64-bit identificatiecode welke wordt overgedragen door het label zodat unieke identificatie van het dier mogelijk wordt. De code in het elektronische identificatie apparaat wordt opgesplitst in een aantal codevelden. Elk van deze code gebieden heeft zijn eigen betekenis en geeft specifieke informatie. Het aantal bits in de codevelden bepaalt het aantal mogelijke combinaties en dus de hoeveelheid gegevens en het aantal unieke nummers die worden opgenomen in het codeveld.

Nummeriek dier nummer

De 64-bit code structuur is ideaal voor het ontwikkelen van een uniek identificatie code dat genoeg informatie bevat om dieren te identificeren. De code wordt digitaal via het label overgedragen. De code is niet echt geschikt om te gebruiken als diernummer, maar het kan natuurlijk wel genoteerd worden. Door de lengte van de code is er een numerieke afkorting ontwikkeld bestaande uit; het drie cijferige landcode of fabriekscode en de twaalf cijferige nationale identificatie code. Dit resulteert in een uniek 15-cijferig diernummer. Dit nummer, of gedeelte van dit nummer, wordt vaak gebruik in labels of in management programma 's.  


< terug

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#