Koeien

Nedap Koe Positiebepaling: het systeem

Nedap Koe Positiebepaling registreert de positie van afzonderlijke dieren met behulp  van de Smarttag Hals. Dat vangt de signalen op van bakens die in de stal worden  opgehangen. Het halslabel zendt die signalen door naar een centrale antenne. De  procescomputer berekent vervolgens tot op 1 meter nauwkeurig de positie van elke  koe. U kunt die positie eenvoudig online afl ezen op de plattegrond van uw stal op het  scherm van uw pc, tablet of smartphone. Ook de attenties vanuit Nedap Tochtdetectie en  Gezondheid Monitoring zijn hier af te lezen, zodat attentiedieren snel te vinden zijn.

 

Eenvoudig installeren

De installatie is eenvoudig. Om de 10 tot 15 meter worden zowel over de lengte  als over de breedte van de stal de bakens opgehangen en aangesloten op  elektrische voeding. Daarna scant u een plattegrond van de stal in. U kunt hiervoor  een bestaande plattegrond gebruiken, of er zelf een maken. Derde en laatste  stap is het eenmalig kalibreren van de bakens op basis van de plattegrond.

 

 

 

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#