Koeien

"Minder missers dankzij optimaal inseminatiemoment"

Per en Laila Rytter zijn tevreden gebruikers van Nedap Tochtdetectie met Vreetmonitoring. Zonder extra arbeid zijn de reproductieresultaten verbeterd en hebben ze een beter inzicht in de gezondheid van hun veestapel.  

Met bijna 500 stuks vee en 240 hectare grond in het gebruik heerst er een flinke arbeidsdruk op het bedrijf van Per en Laila Rytter. Tochtcontrole moest daarom plaatsvinden tussen de andere werkzaamheden door. Bij het melkvee lukte dat prima, maar de reproductieresultaten bij het jongvee vielen tegen. Per: "Het jongvee staat op hetzelfde erf, maar wel aan de andere zijde van het bedrijf. We misten simpelweg teveel tochten. " Om de afkalfleeftijd van de vaarzen niet te hoog op te laten lopen, besloten Per en Laila enkele jaren geleden om de vaarzen via natuurlijk dekking te bevruchten. De afkalfleeftijd van de vaarzen liep terug, maar Rytter zag ook veel nadelen aan het gebruik van een eigen dekstier, zoals de veiligheid van de verzorgers en de vertraging van de genetische vooruitgang van de veestapel.

In november 2013 zijn de melkveehouders daarom gestart met Nedap Tochtdetectie bij zowel het jongvee als de melkkoeien. "Bij de melkkoeien hadden we geen vruchtbaarheidsprobleem, maar de tochtdetectie in de stal vroeg teveel tijd ", legt Per uit. "Vooral 's avonds was het lastig om vanaf de voergang te constateren welke koe tochtigheid liet zien. " De keuze viel op de halslabels van Nedap, vanwege de optie om Nedap Vreetmonitoring te integreren in het halslabel. "Vreetmonitoring is voor ons dé methode om de gezondheid van de dieren te controleren. We hadden snel door dat je gelijk actie moet ondernemen als je een attentie krijgt. " Per noemt als voorbeeld een mastitis-geval. "We kregen een attentie dat het herkauwgedrag van een koe afweek. We sloegen daar niet meteen acht op, maar bij de avondmelkbeurt bleek de koe een Coli-besmetting opgelopen te hebben. Met de wetenschap van nu waren we gelijk met de behandeling gestart. Gelukkig is ze wel genezen. "

Tweemaal daags insemineren

Maar ook de tochtdetectie heeft zijn waarde bewezen. Zo heeft Rytter bij het jongvee dagelijks twee inseminatiemomenten ingevoerd. "Nedap Tochtdetectie geeft ons inzicht welk tijdstip het beste moment is voor inseminatie. Daarom insemineren we 's ochtends   om 8 uur of 's avonds om 17 uur de tochtige pinken. " De reproductieresultaten bij het jongvee zijn niet direct verbeterd. "Dat is logisch; een stier kiest ook het juiste bevruchtingsmoment. De nadelen van een eigen dekstier hebben we echter niet meer, terwijl we geen extra arbeid hebben met het controleren op tochtigheden. We vertrouwen volledig op Nedap Tochtdetectie "

Rytter 's positieve ervaringen blijven niet alleen beperkt tot het jongvee. Bij het melkvee boekten de veehouders flinke verbeteringen, ondanks dat er geen echt vruchtbaarheidsprobleem heerste. "Dankzij Nedap Tochtdetectie weet ik welke koeien ik moet insemineren. Bij visuele tochtdetectie kun je weleens een zogenaamde "˜meeloper ' insemineren. Dat zijn koeien die wel tochtverschijnselen laten zien, maar niet tochtig zijn. Later verrast het afkalfmoment van deze koeien je omdat ze misschien al drachtig waren van een eerdere inseminatie. Met Nedap Tochtdetectie worden zulke verrassingen voorkomen, waardoor er ook geen problemen ontstaan met té korte droogstandsperioden. "

De verbeterde tochtdetectie vertaalt zich naar betere reproductiecijfers. Rytter begint pas met insemineren vanaf 60 lactatiedagen. "We laten de koeien rustig herstellen van het afkalven. Na 60 dagen moet de koe echter zo snel mogelijk drachtig worden. " Bij de eerstvolgende gesignaleerde tocht gaat Rytter gelijk tot inseminatie over. De cijfers tonen aan dat 65% van de vaarzen en 52% van de tweedekalfskoeien op de eerste tocht geïnsemineerd zijn. "De 25% besten, waar wij ons graag mee willen vergelijken, realiseren percentages van 67% bij vaarzen en 59% bij tweedekalfskoeien. " Ook het aantal geslaagde inseminaties is hoger. Momenteel is 49% van de koeien drachtig van de eerste inseminatie. "Dankzij de nauwkeurige bepaling van het optimale inseminatiemoment, kunnen we onze doelstelling van 60% drachtig na eerste inseminatie zeker realiseren ", laat Per vol vertrouwen weten.  

Structureel voert Rytter elke maand een drachtcontrole uit. Dieren die drachtig zijn worden ontdaan van hun halslabel. "Daardoor hoeven we niet voor elke koe een label aan te schaffen. Dat scheelt in de kosten ", legt Per uit. Momenteel heeft het melkveebedrijf 60 halslabels in gebruik. Op korte termijn willen ze dat aantal met 50 stuks  uitbreiden. "Door de koeien vanaf de droogstand tot en met de drachtigheid uit te rusten met een halslabel, houden we onze koeien gezond tijdens de meest kwetsbare periode van de lactatie; de transitieperiode. Daar zijn we van overtuigd! "

 

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#