Koeien

Een rekenvoorbeeld: terugverdientijd Nedap Tochtdetectie systeem

Nedap Tochtdetectie maakt het mogelijk de beste prestatie van ieder dier te behalen en behouden. Meer rendement en winst maken een snelle terugverdientijd mogelijk. Natuurlijk zijn de opbrengst en de terugverdientijd afhankelijk van marktomstandigheden en uw persoonlijke uitgangssituatie als melkveehouder.
Onderstaand treft u een indicatief rekenvoorbeeld hoe de terugverdientijd tot stand kan komen. In dit voorbeeld gaan we uit van:  

"¢ Een melkveebedrijf met 120 koeien.
"¢ Een gemiddelde opbrengst van ‚¬ 2,- per koe, per dag bij verkorten van de tussenkalftijd*.
"¢ Een gemiddelde prijs van een dosis sperma van ‚¬ 40,-.

Terugverdientijd Nedap Tochtdetectie systeem

KOSTEN
"¢ Aanschafprijs Nedap Tochtdetectie systeem 120 koeien                                                     ‚¬ 13.000,-

 OPBRENGSTEN
"¢ Tussenkalftijd daalt op dit bedrijf van 400 naar 385 dagen.
  Opbrengst verlagen tussenkalftijd: (400-385) x ‚¬ 2 x 120 =                                               ‚¬ 3.600,-p.j.
"¢ Inseminatiegetal daalt op dit bedrijf van 2.5 naar 2.2
  Opbrengst verlagen inseminatiekosten: (120 x 2.5 x ‚¬ 40) - (120 x 2.2 x ‚¬ 40)             ‚¬ 1.440,- p.j.

  "¢ Jaarlijkse opbrengsten gebruik Nedap Tochtdetectie                                                             ‚¬ 5.040,-

TERUGVERDIENTIJD
Aanschafprijs / jaarlijkse opbrengsten
  ‚¬ 13.000,- / ‚¬ 5.040,-                                                                                                                         = 2.6 jaar  


NB: arbeidsbesparing, een lagere afkalfleeftijd van vaarzen en mogelijke lagere gezondheidskosten zijn nog niet in deze berekening meegenomen.

* Uitgaande van een gemiddelde Europese situatie, waarbij het verkorten van de tussenkalftijd zo 'n ‚¬ 1 tot ‚¬ 3 per koe, per dag opbrengt.

<<terug
 

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#