Varkens

"Grote groepen, toch individueel sturen en volgen "

Toon Classens (NL)  

Nedap sorteren vleesvarkens

Varkenshouder Toon Classens gelooft in het houden van vleesvarkens in grote groepen. Voor zijn eigen werkplezier en voor de maatschappelijke acceptatie. Hij koos voor Nedap Sorteren voor Vleesvarkens om de dieren individueel te kunnen volgen en gericht te sturen.    

"Hier kan je toch uren naar kijken ", zegt Toon Classens, terwijl hij de afdeling overziet. In de ruimte zitten 250 varkens. Een aantal staat te vreten, andere dieren spelen wat met elkaar en de meeste liggen rustig te slapen. "Je hebt veel meer interactie tussen de dieren en ook tussen mens en dier. Ik vind het gewoon ontzettend mooi werk zo. "

Ervaring
De familie Classens heeft in het Limburgse Veulen zowel een vleesvarkens- als een zeugenbedrijf. Zoon Sjef nam in 2010 het zeugenbedrijf over, vader Toon mest de biggen af op een andere locatie, twee kilometer verderop. Bij de zeugen deden ze al ervaring op met grote groepen. "In 2000 kozen we, als één van de eersten, voor een dynamische groep met Nedap voerstations bij de zeugen ", vertelt Toon. "Ik wilde voorsorteren op de wetgeving, die er uiteindelijk toch zou komen, en voor mijn opvolger de kastanjes uit het vuur halen. Naar de buitenwereld toe en ook voor mezelf is het gewoon een mooie manier van varkens houden en dat vind ik belangrijk. "

Het systeem
In 2011 bouwde Classens een nieuwe vleesvarkensstal voor 2.440 varkens, om alle biggen van het zeugenbedrijf zelf af te kunnen mesten. Daarbij kozen ze voor groepen van 250 dieren, met Nedap Sorteren voor Vleesvarkens. Het systeem bestaat uit een weegunit met individuele dierherkenning en drie uitgangen. Twee uitgangen leiden naar een voerruimte met droogvoerbakken, waardoor de varkenshouder twee verschillende voersoorten kan voeren. Zo heeft Classens bijvoorbeeld ingesteld dat de 40 procent zwaarste varkens afmestvoer krijgen, terwijl de 60 procent lichtste in de andere voerruimte nog startvoer krijgen. Bereikt ook deze groep een bepaalde gewichtsgrens, dan schakelt de voerautomaat automatisch om. Zo blijft de groep zo uniform mogelijk. Omdat het systeem beren en gelten onderscheidt, kunnen ze bij het afleveren automatisch worden gescheiden door ze naar verschillende uitgangen te sturen.

Werkplezier
Verschillende beweegredenen speelden een rol in de keuze voor het systeem. Toon liet deze keuze grotendeels aan zijn zoon over, hij zal het bedrijf immers uiteindelijk overnemen. "Ik ben bij de zeugen heel enthousiast over de grote groep, ik zou nooit meer anders willen ", legt Sjef uit. "Ik ga iedere dag met plezier de stal in en dat speelde zeker mee in de keuze voor grote groepen vleesvarkens. We leveren onze varkens ook binnen Milieukeur en met een ster van het Beter Leven kenmerk, grote groepen sluit daar mooi bij aan. " De keuze voor Nedap kwam deels voort uit de positieve ervaringen met de voerstations op het zeugenbedrijf. "We werken nu al dertien jaar naar tevredenheid samen met Nedap, maar we hebben ook zeker andere systemen bekeken. "

 

Varkenshouder Toon Classens
"Het individueel voeren en volgen van dieren die in grote groepen worden gehouden biedt kansen. Zowel maatschappelijk als technisch. "

Individuele dierherkenning
Een belangrijke meerwaarde van het Nedap systeem is voor Classens de mogelijkheid tot individuele dierherkenning. "Ik ben ervan overtuigd dat identificatie & registratie en transparantie in de toekomst belangrijker worden ", stelt Toon. "Zowel binnen de wet, als voor de maatschappelijke acceptatie. We moeten het vleesvarken uit de anonimiteit halen, met tracking en tracing van zaadje tot karbonaadje. " Het uiteindelijke doel van Classens is om de varkens te kunnen volgen van geboorte tot afleveren. Al in de kraamstal krijgen de biggen een transponder in het oor, om ze zo het gehele traject te kunnen volgen. Op het moment is dat nog de grootste uitdaging: de varkens raken de transponder nog te vaak kwijt om ze goed te kunnen volgen. "We zijn de eerste in Nederland die dit systeem zo gebruiken. Het is dus pionieren en dan weet je dat je eerst wat aanloopproblemen moet overwinnen. We zoeken nu naar een goede oplossing om de varkens met één transponder het hele traject te kunnen volgen. "

Gericht selecteren
Behalve voor het imago, zien de varkenshouders ook voordelen voor het management. In de eerste plaats biedt het systeem de mogelijkheid om binnen grote groepen, toch ieder dier gericht te voeren en te sturen. Daarnaast hoopt Classens dat de mogelijkheid om varkens van begin tot eind te volgen ook bijdraagt aan een structurele verbetering van de resultaten. "De technische resultaten in de zeugenhouderij verbeteren steeds maar verder, maar de vleesvarkenshouderij staat eigenlijk stil. Als je de varkens vanaf de geboorte kunt volgen, biedt dat misschien aanknopingspunten voor een betere selectie. Misschien blijkt dan wel dat die zeug die ieder jaar 33 biggen krijgt, aan het einde van het traject minder opbrengt dan de zeug met 26 biggen, omdat die biggen het in de vleesvarkensstal beter doen. Die informatie kun je gebruiken bij de selectie van zeugen. Als dat eenmaal lukt, denk ik dat we echt een grote stap kunnen maken. Zowel maatschappelijk als technisch. "

 

 < terug

 


 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#