Varkens

"Aangenaam verrast dat het zo goed loopt "

Klaus Wendell (DE)

Hij is aangenaam verrast dat groepshuisvesting van zijn 500 zeugen in combinatie met de Nedap Varkens Voerstations zo goed verloopt. "Ik had verwacht dat het veel meer problemen op zou leveren ", blikt Klaus Wendell terug op de overgang, die op zijn bedrijf al in 2007 plaatsvond.

 

De agrarisch ondernemer uit Scheggeroth in de deelstaat Schleswig Holstein, vlakbij de grens met Denemarken, haast zich uit te leggen dat het allemaal niet zijn verdienste is. Hij is met zijn 65 jaar toe aan een rustiger leven, het bedrijf laat hij graag over aan zijn dochter en schoonzoon (zie ook kader).

 

Hij groeide op met de houderij van zeugen in boxen. "Dat is volgens mij technisch en economisch ook een goed systeem ", aldus Wendell. "Maar het mag niet meer en in de praktijk is groepshuisvesting ook een goed systeem; het geeft rust en is goed voor de zeugen.

Vakmanschap

Op het bedrijf lopen 500 zeugen, in 2007 werd de stapel tot dat aantal vergroot. De toepassing van Nedap Varkens Voerstations bevalt prima. Maar het vervangt niet het vakmanschap van de zeugenhouder of - in het geval van Wendell - van zijn belangrijkste medewerker. "Das Augen des Herren mestet sein Vieh ", verduidelijkt Wendell met een bekend spreekwoord.

Op het bedrijf in Scheggeroth is de "Herr " Sönke Jansen; hij is er al 38 jaar werkzaam en laat graag de huisvesting van de varkens op het bedrijf zien. Dat begint met de jonge zeugen die in de buitenlucht rondlopen. Ook in de sneeuw bij lage temperaturen doen ze dat, terwijl er toch beschutting beschikbaar is in hokken met stro. "Dit is goed voor de ontwikkeling en de weerstand van de jonge dieren ", legt Jansen uit.

Tijdens de rondleiding, waarbij hij als een soort "varkenshoeder " tussen de rustig lopende of liggen zeugen door loopt, wijst Jansen op een belangrijk voordeel van de voerstations: het individueel voeren van de zeugen. "We kunnen precies voeren op de vooraf ingestelde voercurve. Alleen bij zeugen waar de computer afwijkingen signaleert, hoeven we in te grijpen ", aldus Jansen. Hij heeft op het scherm in de stal snel een volledig overzicht van wat alle zeugen doen en gedaan hebben. Dat is gemakkelijk, maar het maakt de zeugenhouder niet overbodig. "Jansen is een specialist, die ziet ook zonder deze techniek wat er met een zeug aan de hand is ", vult Wendell aan.

Imago

Hij noemt als belangrijk voordeel van de Nedap Varkens Voerstations dat ze groepshuisvesting mogelijk en rendabel maken. Daardoor kan het imago van de varkenshouder verbeteren. Want ook in deze Duitse deelstaat worden burgers kritischer over ontwikkelingen in de grootschalige veehouderij.   "Mensen die hier in onze stallen komen, zijn vaak verbaasd over hoe rustig en tevreden de zeugen erbij liggen ", aldus de ondernemer.

De introductie van de Nedap voerstations viel op het bedrijf samen met een sterke uitbreiding van 300 naar 500 zeugen. Dat maakte ook een sprong vooruit in de technische resultaten mogelijk. Wendell: "Hoe meer je je specialiseert, hoe beter je resultaten kunnen worden. Jansen werkt sinds 2007 alleen maar in onze zeugentak en dat merk je ". Inmiddels behaalt het bedrijf fraaie cijfers met een percentage terugkomers onder de tien procent en ongeveer 28 grootgebrachte biggen per zeug per jaar.  

Aanbevelen

Op basis van hun positieve ervaringen zouden Jansen en Wendell beiden de Nedap Varkens Voerstations aanbevelen als collega 's hen zouden vragen welk voersysteem voor groepshuisvesting de voorkeur verdient. "Dit systeem werkt prima en zorgt ervoor dat je voorop kunt blijven lopen. Dat is onze visie: in de varkenshouderij   komen in de toekomst steeds minder bedrijven, die individueel groter zijn. Dat is de ontwikkeling en wij willen daar bij zijn. Daarvoor kunnen we voortdurend technische vernieuwingen inzetten, om meer dieren beter te kunnen verzorgen en zo het rendement van onze business te verbeteren ", aldus Wendell.    

Grootschalige kringloop

Het bedrijf van Klaus Wendell is niet van hemzelf, zo legt hij uit als de vraag naar omvang en strategie wordt gesteld. De officiële bedrijfsnaam is "Buchenau - Wendell KG ". De eerste helft van de naam is die van zijn schoonzoon. Die heeft  samen met Wendells dochter het bedrijf in eigendom. Feitelijk gaat het om twee bedrijven die samenwerken; het oorspronkelijke bedrijf van Buchenau ligt in Wahleberg, ongeveer 55 kilometer verwijderd van Scheggeroth.

Naast de zeugentak met 500 dieren telt de maatschap stallen voor 5.000 vleesvarkens. Daarmee is de varkenstak volledig gesloten. Aanvoer van dieren buiten het bedrijf vindt vrijwel niet plaats. Ook de zeugen zijn afkomstig van eigen opfok.

<terug naar ervaringen

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#