Varkens

"Groepshuisvesting op stro met varkensvoerstations; het voelt als de enige juiste keuze"

"We hebben al meer dan 20 jaar Nedap Varkensvoerstations. Afgelopen jaar zijn we overgestapt op de nieuwe Nedap Varkensvoerstations op het Nedap technische platform Velos.
De oude door de varkens bediende voerstations waren goed, maar het nieuwe Varkensvoerstation met mechanische ingangspoort is zelfs beter, beter dan ik had verwacht. De veiligheid in de stations en het separatiegedeelte zijn bijzonder goed. Als er zich te veel zeugen in de centrale gang naar het separatiestation of in het separatiegedeelte bevinden, worden de voederstations gesloten en laat het systeem een alarm afgaan. We kunnen het systeem simpel reactiveren als alle zeugen eruit zijn. Je kunt er op vertrouwen dat het werkt en veilig is. Dit geeft ons ook rust", aldus Meryl Ward.

Groepshuisvesting op stro met Nedap Varkensvoerstation
Meryl Ward is de eigenaar van Ermine Farms en deze varkenshouderij is verdeeld over drie locaties in Lincolnshire, Engeland. Ieder bedrijf heeft ongeveer 720 zeugen en produceert biggen tot 35 kg. In 1996 plaatste Meryl de eerste Nedap voerstations voor groepshuisvesting in strostallen met uitloop.
Sam, bedrijfsleider van de grootste zeugenafdeling, zorgt er samen met een team van 6 medewerkers voor dat de doelstellingen van Meryl worden behaald. Deze afdeling vlak bij Lincoln bestaat uit twee dynamische groepen met Varkensvoerstations, centrale Zeugen Separatie en Berigheidsdetectie. De eerste groep heeft vier voerstations. De zeugen komen hier binnen tijdens hun tweede pariteit. Op deze manier kunnen ze wennen aan de voerstations en separatie. De grootste groep bestaat uit ongeveer 280 zeugen met 6 Varkensvoerstations, centrale Zeugen Separatie en Berigheidsdetectie.

Gestelde doelstellingen behaald
Sam werkt nu 3 jaar als bedrijfsleider bij het bedrijf van Meryl Ward. "Het behalen van de doelstellingen geeft echt bevrediging. Het is altijd geweldig om iets goed te doen." Voordat hij bij Ermine Farms kwam, had hij ervaring met het werken met groepshuisvesting op roostervloeren. Sam: "Het grootste verschil tussen stro en roostervloeren is dat stro diervriendelijker is.

De zeugen in deze stallen hebben een betere conditie, zijn veel rustiger en minder agressief naar elkaar. Dit komt waarschijnlijk doordat ze veel van het stro eten, wat leidt tot grotere tevredenheid en een betere spijsvertering.

Mijn voorkeur gaat uit naar het houden van zeugen in groepshuisvesting op stro."

Rust tijdens de introductie van nieuwe zeugen in de groep
"De introductie van nieuwe zeugen in de groep wordt altijd op een rustige manier gedaan", aldus Sam. "We proberen 20 tot 30 zeugen tegelijk in de groep te introduceren. Er zijn geen problemen tussen hen aangezien er voldoende ruimte is voor alle dieren. De rest van de tijd treedt er vrijwel geen agressie op tussen de dieren in de groep; natuurlijk zijn er altijd een paar dominante zeugen, maar dankzij de grote ruimte blijft de sfeer altijd redelijk ontspannen."

Focusbord
Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de verschillende afdelingen en medewerkers goed verloopt, is er een focusbord in de kantine. Hier wordt de vooruitgang van iedere afdeling geregistreerd. Eventuele productieproblemen worden rood gemarkeerd en het hele team komt bijeen om ze op te lossen.

Goed, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk systeem
Een jaar geleden nam het bedrijf van Meryl Ward de beslissing om over te stappen op het nieuwste Nedap Varkensvoersysteem. De integratie van het systeem met de nieuwe Nedap mechanische voerstations en software verliep heel soepel. De grootste uitdaging was om de zeugen van nieuwe oormerken te voorzien.
Meryl: "We gebruiken het nieuwe Nedap systeem nu een jaar en het heeft een geweldige indruk op ons gemaakt. Het is een goed en betrouwbaar systeem dat gemakkelijk in gebruik is. Het is gebruiksvriendelijk en de medewerkers vinden het gemakkelijk te bedienen. Je kunt gemakkelijk observeren en beoordelingen van de hele groep afdrukken, of alleen van een individueel dier. Dit betekent dat eventuele problemen in de groep snel kunnen worden vastgesteld en aangepakt."

In het bedrijf van Meryl Ward wordt centrale Zeugen Separatie gebruikt in beide groepen droogstaande zeugen. Aanvankelijk was dit alleen geïnstalleerd in de grootste groep. "Ik geloofde er eerst niet in, maar nadat het eerste separatiestation was geïnstalleerd, was ik meteen verkocht. Ik bestelde vrijwel direct nog een separatiestation voor de tweede groep" zegt Meryl.
Sam voegt hieraan toe: "We maken veel gebruik van de mogelijkheid om dieren te separeren, bijvoorbeeld op dagen dat we zeugen in de kraamstal doen. En als een dier om wat voor reden dan ook aandacht nodig heeft, kun je haar separeren bij haar volgende bezoek aan het voerstation. De ID-check in de centrale Zeugen Separatie is erg handig. Zeugen die hun oormerk kwijt zijn, worden automatisch gemarkeerd met spray en direct gesepareerd. Vroeger kostte het bijna twee uur om een bepaald dier te vinden in de groep. De centrale Zeugen Separatie scheelt echt tijd."

Geschiedenis en toekomstplannen
De oorspronkelijke zeugenafdeling is in 1970 opgericht door de vader van Meryl Ward in Lincoln. In de eerste jaren had het bedrijf in Waddingham 220 zeugen. De biggen werden aanvankelijk afgemest als mestvarkens. Een paar jaar later werd er nog een afdeling gebouwd met ruimte voor 300 zeugen. In 1990 werd ervoor gekozen om over te stappen van individuele varkensstallen op groepshuisvesting op stro met Nedap Elektronische Varkensvoerstations. Er werd een nieuwe stal gebouwd als nieuwe huisvesting voor droogstaande zeugen. De oorspronkelijke zeugenstal werd verbouwd en wordt nu gebruikt als kraamstal.

Tegenwoordig zijn er ongeveer 750 zeugen en hun biggen met een gewicht tot 35 kg op de afdeling in Lincoln.

Meryl beheert ook de boerderijwinkel "Uncle Henry's", waar hun eigen varkensvlees wordt verkocht.

In de toekomst wil Meryl alle drie locaties opschalen naar 1000 zeugen. "We zijn op dit moment aan het bekijken hoe we de verschillende bedrijven moeten inrichten om dit te bereiken. We hebben dan extra voerstations nodig. Daarnaast willen we een trainingsgedeelte voor nieuwe zeugen en gelten inrichten, en we doen dat met pre-trainings- en normale trainingsstations. We willen ook kraamstallen met vrije toegang voor alle zeugen in het kraamgedeelte. We doen hier al proeven mee, maar we willen graag uitbreiden", eindigt Meryl.

De werkweek op de zeugenhouderij van Meryl:


                              Zondagmiddag:
Kijken naar tekenen van berigheid bij zeugen die vorige week zijn gespeend en het systeem opdracht geven om ze te separeren.
                              Maandag:
Alle zeugen die gemarkeerd zijn voor berigheid en zondag gesepareerd zijn, worden geïnsemineerd. Daarnaast worden de zeugen in de groep gecontroleerd. Indien er dieren zijn die bijzondere aandacht nodig hebben, worden ze gelokaliseerd met de handheld V-scan. De benodigde acties worden uitgevoerd.
                              Dinsdag:
Deze dag is vergelijkbaar met maandag. De gesepareerde dieren worden gecontroleerd en waar nodig behandeld.
                              Woensdag:
Biggen die oud genoeg zijn, worden gespeend. Het doel is om 400 biggen per week te spenen.
                              Donderdag:
Schoonmaakdag van de kraamstallen. Deze worden volledig gereinigd en klaargemaakt voor de volgende groep zeugen. Op donderdagmorgen worden de gespeende biggen verplaatst naar vervolghuisvesting totdat ze 35 kilo wegen. Op dat moment worden ze verplaatst naar een andere afdeling voor het afmesten.
                              Vrijdag:
Zeugen die klaar zijn om te werpen, worden naar de kraamstallen gebracht.
                              Zaterdag en zondagmorgen:
De zeugen worden gecontroleerd. Daarnaast worden alle dagelijkse basistaken uitgevoerd.

<terug

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#