Varkens

"Stijgende technische resultaten met Nedap Varkens Voerstations en goed management"  

Claus en Jenny Pedersen (DK)

Claus en Janny Pedersen uit de regio GrÃ¥sten in Denemarken stapten met de uitbreiding van hun zeugenbedrijf  in 2007 over op Nedap Varkens Voerstations. De automatische voerstations zijn op Mariesminde, zoals het bedrijf heet, inmiddels niet meer weg te denken.  

 

De overschakeling van zeugenboxen naar groepshuisvesting met transponders ging gepaard met een intensieve support door Nedap, vooral omdat het systeem destijds  nog niet zo vaak was uitgeprobeerd. Voordeel was dat de mensen van Nedap dag en nacht klaar stonden om te helpen.  

Die periode is achter de rug en de transponders functioneren prima, oordelen de Pedersens. Groot voordeel van de geautomatiseerde voerstations is ook dat Nedap online met de zogenoemde Teamviewer alles kan volgen. "Dat werkt heel gemakkelijk. "

Trainingsstal
In de groepsstal staan aan beide kanten van de gang drie voerstations en verder is er een apart stalgedeelte met een transponder waar de zeugen zich met het apparaat vertrouwd kunnen maken, de 'trainingsstal '.

In de groepshuisvestingsstal heerst rust. Het is rond 3 uur in de middag en de meeste zeugen liggen languit te doezelen. Slechts een enkel dier neemt eens een kijkje in het interieur van een voerstation. De biggenstal zo ingericht dat de nakomelingen van een zeug na het spenen bij elkaar blijven tot ze worden afgeleverd. Maar de drachtige zeugen vormen qua leeftijd en stadium van drachtigheid een volledig gemêleerd gezelschap, zij het verdeeld over twee stalsecties.

Goedkoopst
"Voor ons is het dé oplossing en zoals wij het zien ook de goedkoopste manier om drachtige zeugen in groepsverband te huisvesten. De uitval onder de zeugen is gering en ze verwerpen zelden, " zegt Janny, die eraan toevoegt dat de groepsstal elke dag een behandeling krijgt met de mestschraper. De zeugen worden dan tevens een keer goed nagekeken op poot- of andere problemen. "Als je daar niet de rust voor hebt, wordt het wel moeilijk. "

Brijvoer
Claus beaamt de positieve kijk op het voersysteem. "Eigenlijk had ik er meteen al zin in toen ik het op de beurs Agromek voor de eerste keer zag. Bij de stalinrichting kun je volstaan met wat hekken. Dat scheelt in vergelijking met andere systemen behoorlijk wat kosten. " Overigens staat op het menu van de zeugen brijvoer. Dat je met de transponders alleen droogvoer kan inzetten is volgens Claus en Janny een fabeltje. "Je kunt ook met brijvoer de hoeveelheid nauwkeurig instellen. "

Het brijmengvoer komt voor wat betreft de graancomponent (tarwe, gerst en haver) voor zo 'n 80 procent uit de eigen teelt. Het bedrijf heeft daarvoor 160 hectare in gebruik, waarvan 110 hectare in eigendom en de rest pacht. Sojaschroot en vitaminenmix completeren het zelf gemengde voer
.Nedap Varkens Voerstation

Vleesvarkens
Mariesminde telt na de uitbreiding en verbouwing van vier jaar geleden 480 zeugenplaatsen en zit daarmee voor wat betreft de toegelaten omvang op deze locatie aan het plafond. Als de Pedersens nog meer willen moeten ze kiezen tussen verkassen of er een bestaand bedrijf bij kopen. Dat hebben ze in 2003 al gedaan. In dit geval gaat het om een vleesvarkensbedrijf. Hier houden ze ongeveer een derde van de 14.000 biggen per jaar van Marieminde. Het werk op deze vestiging doet Claus. Janny doet samen met een bedrijfsleider en een stagière de zeugen.  De overige 9.000 biggen gaan naar een vaste afnemer. "We verkopen alleen de perfecte biggen. Alle dieren waaraan wat mankeert houden we zelf. "

Productiviteit
De productiviteits ontwikkelt zich zonder meer goed. "Elke drie maanden maken we een statusrapport met Agrosoft en elke keer is er een kleine verbetering. " Het jongste rapport vermeldt een productie van 29,5 gespeende biggen per zeug op jaarbasis. Dat is meer dan het gemiddelde van 28,1 dat vorig jaar in de Deense zeugenhouderij als geheel werd bereikt. Per worp is het gemiddelde op Marieminde 14,9 levende en 1,8 dood geboren biggen. Per zeug per worp is het resultaat 12,9 gespeende biggen. Claus: "De betere technische resultaten zijn deels te danken aan het Nedap-systeem, in combinatie met de geleidelijke verbetering in de fokkerij. Daarnaast speelt ook het management in de stal een rol. " Janny stelt vast dat een goede bedrijfsleider de slechte zeugen er zo uithaalt. "Gelukkig hebben we momenteel inderdaad een heel goede bedrijfsleider. "  

 terug>

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#