Varkens

Wat is een Varkens Voerstation?  

In groepshuisvesting met varkens voerstations brengt u het voer niet naar het varken, maar komt het varken zelf naar het voer. In het voerstation kan zij exact de juiste portie voer op exact het juiste moment comfortabel en veilig opnemen. Dat scheelt u tijd en energie, terwijl u het voer effectiever inzet. Meer levend geboren biggen, minder terugkomers en minder beengebreken blijven aspecten waar u op kunt sturen door voor een goede conditie te zorgen. Dat verhoogt de rentabiliteit van uw onderneming. Het zorgt bovendien voor volledige bewegingsvrijheid van de zeug. En dat maakt het varkens voerstation een verantwoorde en meest duurzame vorm van moderne zeugenhouderij.

Nedap Varkens Voerstion - oplossing voor stabiele groepen
Nedap Varkens Voerstation biedt u het optimale stalconcept voor stabiele groepen, waarin een groep zeugen die in dezelfde periode gedekt zijn gedurende de gehele dracht bij elkaar blijven. Daardoor zijn controles en behandelingen voor de gehele groep makkelijk uit te voeren. In een stabiele groep wordt het Nedap Varkens Voerstation stand alone toegepast (eventueel verkrijgbaar met separtie per voerstation).
Klik hier  voor het Nedap Varkens Voerstation stand-alone.    

 Nedap Varkens Voerstation - stabiele groep  

Stabiele groep

Nedap Varkens Voerstation - oplossing voor dynamische groepen
Nedap Varkens Voerstation biedt u ook de perfecte oplossingen voor dynamische groepen, waarbij individuele zeugen na inseminatie geïntroduceerd worden in de groep en aan het eind van de dracht op het juiste moment weer individueel gesepareerd kunnen worden.

Nedap maakt binnen zo 'n groep geautomatiseerde monitoring en voeding van elke individuele zeug mogelijk. Zo krijgt elke zeug precies die aandacht die ze nodig heeft. Maar bovendien worden zo ook stalruimte en voerstations optimaal benut.
In een dynamische groep worden meerdere varkens voerstations met separatie geplaatst in de stal.  
Klik hier  voor het Nedap Varkens Voerstation met separatie  

 Nedap Varkens Voerstation - dynamische groep  

Plattegrond dynamische groep

<terug

 
 

Contact

Wilt u meer te weten komen over onze oplossingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Nedap livestock management

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Europa

T: +31(0)544 471 444

Noord Amerika

T: +1 (515) 681-6111
T: +1 701 640 3175

China

T: +86 216 156 162 2

 
 
#